แจ้งเรียกร้องค่าทดแทนอุบัติเหตุออนไลน์ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

นักศึกษาสามารถทำการแจ้งเรียกร้องค่าทดแทนอุบัติเหตุออนไลน์ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยเลือกที่ประกันอุบัติเหตุ จากนั้นเลือกระบบงานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ทำการเข้าสู่ระบบแล้วทำการบันทึกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ตามแบบฟอร์มเรียกร้องค่าทดแทนอุบัติเหตุนักเรียน/นักศึกษา เมื่อนักศึกษาบันทึกรายการแจ้งเรียกร้องค่าทดแทนอุบัติเหตุ ระบบจะส่งข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมส่งให้กับบริษัทประกันภัย

หลังจากที่นักศึกษาแจ้งเรียกร้องค่าทดแทนอุบัติเหตุประมาณ 1 สัปดาห์ นักศึกษาสามารถทำการตรวจสอบผลการอนุมัติผ่านทาง ระบบงานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ถ้ารายการของนักศึกษาผ่านการอนุมัติ สามารถมารับเงินค่าทดแทนอุบัติเหตุได้ที่ศูนย์บริการสุขภาพภายในวันและเวลาทำการ

อ่านต่อ →
© 2556 งานบริการสุขภาพ กองกิจการนักเรียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ